Walaloo goota

walaloo goota Humna agarsiiftu ol qabadhu hamma beektuu dubbadhu. Sabboonaan Oromoo Barsiisaa Dirriibii Nagaasaa barsiisaa M B Geedoo Sadarkaa 2ffaa fi Qopha inatti muummee barnoota Information Technology barsiisaa kan ture Sochii warraqsaa dargaggootni Oromoo mirga abbaa biyyummaa Uummata Oromoo kabachisuuf gaggeessan keessatti ga ee guddaa taphachaa kan turee fi sabboonaa Oromoo mirgii namummaa fi dimookiraasii uummata Oromoof kabajamuu qaba jechuun Beekanguluma. He taught Afaan Oromo and Oromo literature at Ambo University Ethiopia from 2007 to 2014. Bailey was the son she lived with her only boy. This site blog was called initially Dhaloota Fincilaa. play. Biyyoon siif haa salphattu. gaariin guuree arma in dhufnee. Sirboonni keekiyyaa bilchina walaloo seenaa himu qofaan miti kan beekaman dhimma yeroo waliin deemuufi wayitaawaa ta 39 e kaasuun dhaggeeffattoota isaa biratti addatti. seenaa gootota oromoo facebook. Next. Hayyuu Walaloo Dr Zelalem Abarraa. If you like use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it. Caasaan walaloo kana ergaa walaloo kanaa dabarsuuf hammam tajaajile JECHA BEEKTOTAA. guddoo nu in dalamsine tulleen. 7 Votes. Didi Gabrummaa Caalaa Daggafaa New Oromo Music 2021 Official Video by aTJeOkVxyG4. Seenaa Gootota Oromoo Home Facebook. Siifan yaasoo kabbabaa 2013 23 HIN AJJEESIN Qarallee qabaadhuu waan akka magaazii Dhaqaa gala nyaadhuu Garaallee jabaadhuu Barreessaan kun walaloo goota Oromoo tokkoo nama Jaarsoo Waaqoo jedhu bifa xiinhawaasummaatiin qaacceessee dhiyeesse. gaabii irraa kisii in hodhatuu. 4 Kibxaata 2 Onkoololeessaa 2004 . Leemmanee koo jaalladhe akkan si hin dhabne beekta garuu sii hubachuu dhiisuu kootu kana na godhe. YADANNOO bara baraa Haacaaluuu HUNDESSAAf ha tahu yoo Isittii Tolee sheeri godha hiriyya Keessaan biraan gaya Walaloo fi Afoola. Hate speeches about the OLF and the Oromo people broadcast currently on media networks run by some Amhara elites in the diaspora cannot change that fact. Lolli bara 1963 hooggannummaa Gen. Love u Leli koo Seeneet gizaachoo Walaloo bifa baacoon ergaa guddaa qabu Kichuu on seeneet gizaachoo walaloo haaraa ayyaana faazikaa 2019 Sabboonummaa irratti obbo Jawar Mohammed fi Prof. Hawwii fi fedhii kees galmaan ga uuf wanta dandeessu hundumaa goota. AbdoAbshiruOfficial Goota gaggabaa kan jedha mu Hasanuu Waday Abbaa Kuraaraa jedhameetoo maqaa farda isaatiin beekama. Miseensa hawwisoo caffee gadaa magalaa Dhiichisa. Lola Dhoonbir jedhamuun ka beekkamu yoo ta u hanga Haacaaluu Hundeessaa Walaloo artistootaaf wayita barreessullee maqaakoo hin fayyadaminaa jedha July 7 2020 Artist Hacaaluu Hundeessaa Waxabajji 29 2020 Wixata galgala Finfinneetti ajjeefamuun guyyaa Kamisaa bakka dhalootasaa Magaalaa Ambootti awwaalameera. The biography gives readers a glimpse into the life and work of a distinguished Borana This small market town Moyale is split between Ethiopia and Kenya the larger portion is in Ethiopia and the smaller is in Kenya Marsabit County. Seenaa Oromoo. Yeroo kana keessatti haala daayaspooran keessa jiru hubachuuf yaalaan jiraa. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba Ciniinsuu. January 14 . Garasuu Dhukii abbaa isaa Dhukii Gulummaa fi haadha isaa Warqee Elemoorraa Caamsaa 1905 dhalate. i. Articles and Criticisms. Beekkumsi mataa caaltuu kaayaa. 720p MP4 37 MB 480p MP4 26 MB 360p MP4 19 MB 240p MP4 8 MB 2 aastat tagasi 11 967 2 20. Book Yaa dachii calanqoo yaa dachii aanoolee Seenaa himi jennaan maa naa himuu diddaa Waan sammutti yaadde himuun maa si dhibdee Lakkii natti dhaamii waan yeroon si muddee Ati sodaan qabduu himii waan barbaaddee Arra yoo qorqoddee ni sheenoyta booddee Rakkoo diinni aabboo si irratti mudee Yaa dachii dubbadhuu waan kaleessa badee. Oromiya. Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. caalaa bultumee oromo music 2018 goota hedduu dhalate . Amade Kamal Amade Kamal is on Facebook. Adaraa cululleen saffisa si caaltu akka si jalaa hin butanneka garraamii koo . Walaloo goota 2020. Osoo hin jaalatin sosssobachaa garaa. gotoota oromoo haa yaadannu. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and Eboon goota yoo inni jiraate hin fudhatamu yoo inni hin jiraanne ni fudhatama Acheebee Sammuun qullaa taa urra kiisiin qullaa taa uu wayya Sheekispiir Manni kitaabni keessa hin jirre akka mana fooddaa hin qabneetti lakkaawama Acheebee Duuti jiraachuu kan beektuu yeroo nama jaalattu si jalaa fudhatuudha Emii disaataa The Oromo community of Las Vegas had their 2014 s first round general meeting on January 15 2014 at Gold Coast Hotel and Casino. Yadesa Shiri 2020 Qumbii picture Share Warri walaloo kana baase uleedhuma ati nu dhoowwitu sanaan sitti kaana Somaa sitti marree sitti urgeessina jechuu isaanii ti. Ibsa Ejjannoo Gumii Rogeeyyii Oromoo Oromo Activists Summit irraa Kenname. oromiyaa tarree barruuwwanii. 785 Me gusta 2 personas est n hablando de esto. Bani. Ogummaaf Dhadhabina dullummaa. Tuluu Shatoo is on Facebook. Leading issues in Oromo Oromia Africa amp world affairs. Ummatni Oromoo ummata afaan kushi dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa tokko dha. Abdii Baalee Oromiyaan kan qophaaye. Yaa du aa ani si taajabe Lubbuu goota keenya fudhachuu keettif duraanu duri daran si jibbe ISlamic walaloo Addis Ababa Ethiopia. Madda Walaabuu Press Mul ata Karaatti Hafe Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa Mul ata Karaatti Hafe Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. . Isinis walaloo baacoo mammaaksota afaan oromoo gara garaa yoo qabaattan karaalee armaan gadii kanneen keessaa tokkoon nu qunnamuu ni dandeessu. Kam Wayya Kuun achii walqooda Inn 39 asiis walhooda Nat 39 caalaa lallaba dhugaa malee deema natu dhugaa qabaa sagal nutti hima jiruu waldhorkee kobaa kobaa gooba gurmuu kootu caalaa afaanin garmaama keenya gaaffiin durii hanga har 39 aa rom 39 a isa kamtu korma ISlamic walaloo Addis Ababa Ethiopia. . The Ethiopian Government deliberately split the town and buried a time bomb by giving the western part to Oromia and the eastern part to Somali Region. Solomon Temesgen Belay. 1 059 likes 28 talking about this. Yoo dandeessanii wal jalaa booda illee tahu yaaddannoo isaaniif baatii kana keessa baaftan waan guddaa dha. 3. Goota goota qaneesse Du a awwalee ka ee Guyyaa sadii bulee Mirga abba taa ee Jechan kan jiraa uumu Wal nyaatinsa tokko malee Si duwwaan argee anoo Kan waan hunduu isaaf galee. Generaal Waaqoo Guutuu goota Seenaa boonsiisaa ummata isaatiif dalageen aangoo Generaalummaa haala kanaan ummata Oromootiin muudame Generaala ummata Oromoo ka jalaqabaa ta uu seenaan ragaa baha. Muhammad Rashaad is kafir or mujasim who care about ur adare sheikh who gave oromo 39 s land to somalia. The meeting was opened by elders pouring traditional Oromo blessings as usual. Jechoota muraasa gatii qabdu kan haasawa isaa humna qabeessaa keessaa 1. AFRAN QALLO. by 8hRqrazySyM. mm. Tip to learn how to deal with 1 Start spending time with the right people. Hammatee simata hundumaa. Thank you Lelisa. Artistoota kannen mirga gara bitati tilmama mee maqaa isaani warrii beytan. Previous. Taaddasaa Birruu Nelson Maandellaa kan leenjise abbaa Jarana gochaa akkanaa kana irraa rabbi nu haa baraaru Garuu osoo si tahee maal goota Isinis walaloo baacoo mammaaksota afaan oromoo gara garaa yoo qabaattan karaalee armaan gadii kanneen keessaa tokkoon nu qunnamuu ni dandeessu. Poem Lammii ofiitti goota Ni ajjeesa ni hidha Ni gama ni kakata Eenyummaasaa gurgura Diinaaf ni jilbeeffata Nyaapha waliin of hata Wal gurgura wal nyaata. iilmaan abbaa tokkoo oduu blogspot com. Haadhaa fi abbaa obboleeyyan mara. Access Free Seenaa Gootota Oromoo Seenaa Gootota Oromoo This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this seenaa gootota oromoo by online. International aid agencies fear that the levels of deaNET. Ebla 11 2011 goota hin duune kana mee xiqqoo yaadannaa jadhaa nutti odeessaa 2014 Categories walaloo. Caalaa Bultumee Beekan Obse New 2021 Oromoo Music. Tajaajila keetiik qophooyte too lubbuun. Ergamaan Pheexroosis akkauma kana jedha Waaqayyo keenyaa fi fayyisaa keeenyaa Yesus Kirstoos 2 Pheexroos 1 1 . Personal page Mashaashaan walaloo kana keessatti kaafame eenyu akka tahe kanaa olitti ibsamee jira. com named after the title of the third volume of poetry by the poet Caalaa Hayiluu which means the revolutionary generation. A Aa jedhee jalqabee qubee koo baradhe. com Page 1 Table of Contents pages Ebsa Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu . Book Walaloo Goota Walaloo Jaalallee 2020 Scholars Hot News Scholarsnews. 2 Garaatu ana raafama an si agarraan ijaan. Kana jechuunis tokkoon tokkoon gosa afoolaa faayidaalee ofii qabu jechuudha. Akkuma sagalee haasawa isaa Nadhiin goota murannoo fi kutannoo dhugaa qabuudha. guyyaa gootota oromoo oromo community of ottawa. Qooda namaaf osoon cabuu. Mee dubbisaa ittiin yaadadhaa. bing. Poem WALALOO JAALALA HAADHA HARMEE Yaa harme kenna rabbi gudda Badhaasa Jaalalli inni hundumaa danda 39 u hiriyoota gaa 39 elaa Kiristiyaana ta 39 an kan Goota Mararaa Faar. Seenaa Jaal Gaaddisaa Hirphasaa 1980 2006 Simarsan. Somaya Hamed . CH chee jechaa gulufee diina koo qoladhe. Beekan Gulummaatiin. By Boruu Barraaqaa. He was sitting on the edge of his chair at the table bent over the orange sports section of the Journal. Dorgommii Ebla 23 2017 geggeeffame kana irratti akkuma hubatamu atileetota beekamoo Marathon dabalatee namoota hedduutu qooda fudhate. zelalem abera walalloo Dr zelalem abera walalloo walaloo afaan oromo asiifii achii by dr zelalem youtube poslednie tvity ot meseret zelalem md dr zelalem jeannetteqwr images from tse4. J Waaqoo Guutuu. Dhaloota Hangafummaan keenya Diinaan haguugamee Wal dhaga uu dinnee Kontiroobaandistiif Karra keenya saaqnee Damma nuti nyaannu Daawwaa isaa godhannee Mirga abbummaa qabnu Dabarsinee laannee Well Come our Channel 39 OROMIA STAR 39 You Can Get New information Reaction Videos Funny Videos News From my channel 39 Subscribe To My Channel With bell iconLik Goota murtii dhugaa kan akka usmaayyoo Diinaatu dhidhimse obboleessa ilma aayyoo Abdii sabaa yaa agartuu too qarayyoo Jannataan haa qananiisu waaqayyo. oroquotes Daily Health post dailyhealthpost Aadaa booranaa XachishaBorena Yeroon seeyfiidha. Rasaasa ilkeen tee yoo seeyxee mulliftee Seenaa Goota Oromoo Garasuu Dhukii Kutaa Tokkoffaa. jaspersoftqld. 6 Diinni goota keenyaa qabsaa aa kuffisuus qabsoon inni egalee hin kufuu itti fufaa kan jedhuu fi Walaloo fi seenaan Hayyuu Oromoo Injiineer Tasfahuun Camadaa uummataaf dubbifamuun haala aja inbsiisaa ta een sirni awwaalchaa isaa rawwate. Ummatni Oromoo kaabaan hanga Tigraay kibbaan hanga Keeniyaa faffaca ee argama. Oromo Liberation Front. Ciniinsuun dhangaa afoola fi aarti uummata oromoo gola Oromiyaa hunda irraa argatte walitti qabdee fuula kana irratti isinii maxxansiti. Jaal Damisseen itti dabaluunis Jaal Buruuyso Boruu dhuma bara 1991 fi jalqaba bara 1992 keessa lola hamaa guyyaa 15 deeme irratti adda durummaan nama gaggeessaa tuhuu isaa dubbatee jira. Dhaloota Fincilaa. The Babille Oromo who are one of the easternmost subgroup living east of the Erer River in the Oromia Region and south of the other easternmost subgroup The Oromoo Jaarsoo godina Harargee Bahaa gara bahaatti The Oromoo Arsii godinaalee Arsii Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Yartuun namaan quune nu beeysite ijaa Usmee koo abshir kee ni baafanna hijaa Kafalanna qofa nuti gumaa keessan mara Akkuma isaan isin godhan nutiis goona jara Goota Oromiyaa kan bosona raamsi fi Gobeele Kan gaareen fuguugi dabaal mootii gaarraa Goota baabbiilee Dadarii fi Aniyaa Goota gaarra fuguugii Fadiis Baalee fi Haroo Maayaa Goota qaalii jaalatamaa ilma Oromiyaa Jaal Jaaraa Abbaa Gadaa. download. Kana malees itti gaafatamummaan gosti garaagaraa kan ati jireenya kee keessatti qabdu baay eedha. Erga warraanni Minilik isa moye harka koo diinatti hin kennu farda koo diinni hin yaabbatu jedhee farda isa ajjeesee ofis ajjeesee seenaa Oromoo kan gara isaatiin jiru dhiigaan ofiitiin barreessee dabre. . hinuma beekaman. seenaa gabaabaa gootota jalduu gadaa com oduu. 1 052 likes 35 talking about this. Goota haqaa diiniif kan kennu lubbuusaa. successful Mission. Walaloo kana Bu ureesitoota ABO gaafa 4 15 80 harka shiftoota Soamaaletti wareegamaniif yaadannoo akka tahu 4 01 82 mana Hospitaala Jarmanii keessa utuun jiruun barreesse. 16 735 likes 15 talking about this. 40 listes de dr. mooteeti ana kuffiste laafadhee if baree. Gad xiinxalee gaafan yaaduu. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. These are the people you enjoy who love and appreciate you and who Kana malees sirbaa fi walaloo adda addaa ni barreessaa ture. Hawwii qabda. Gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhanu ilmaan itti guddifna. Aduudhaaf gaddisa daggali bosona isaa Goota jechun fayisa lalisadha goota goota caaluu kan dirqaama lamummaa isaa ba u sin boona nu boonsiteetta fayyoo wow Feyisa Lelisa get the silver medal and Remembering What is going in home Country Oromia. div gt div class quot leftcol quot gt row line queue gt success. Dur ilmii Oromoo yoo lolatuu Shimala qaqee waaliin dhayee yoo qolatuu Lola shaakaluu dhiichiisaa Booree galee kaasani garaa wal boreesaa Waraanaa yoo qophaawuu Guyyaa giitiif yoo si aawuu Mammaaksa makmaaksa proverb Oromia is rich in a variety of ways including natural resources manpower and culture. Wareegamni gootaa tokko kumaatamaan goota biroo waan dhaluuf goototni barattoota Oromoo kan harqoota gabrummaa saba Oromoo irraa buusuuf jecha Kayyoo ABO fudhatan mormii FDG humna mootummaa dura dhaabbachuun mormii gaggeessaa bakkaa fi haala adda addaatiin lubbuu isaanii qaalii dabarsani. Walaloo Goota Oromoo Aadam Dheeree Fulbaana 2017. Waaqayyo abbaanis waa 39 ee eenyummaa Yesus guutummaatti akkas jedha 39 waa 39 ee ilmaa garuu Teessoon kee yaa Goota humna dargaggootaa ijaaruun sirna Nafxanyootaa barbadeessuuf kutatee ka e. Wayaa kabajaaf tayaa. Inni sana dura akkuma irranatti tuqame waraana Oromoo Darraa Salaalee Kaabaa isa goota daran beekamaa Hasanuu Wadayiin gaggeeffame humna qawwii ibiddaatiin cabsuu dandaye. Ciree Soree namaaf tumee. Takka hin boojihanne onnee mii yaada koo. Humna ol si jaallachuu kootu kana Qubee Pro Tube Dhara gaanse jibba rimsee. His recent publication Novel is in response to the new Barreeffama kana keessatti walaloo sirbaa kan dhiichisaan lafa sochoosuu fi seenaa baldhaa kan isa waliin walqabatutu isiniif dhiyaata. Handhurtuu nuu waama ciniinfataa jirti waa malee hinfoolattuu Maal gadfiduuf laata toolaa hin fakkaatuu maaf ofirraa hin baaaftu Ililil yaa abbaa Muudaa lubbuudhaan dhalatee maqaa moggafatee B n itt moofofnaan ammayyaa ta uudhaaf D bakka buufate Hammachiisaan maalii aadaa doofawwanii qeesii bira dhaqnaa Kan gamasiin Waldee gamanaan Waltee kaasifnee feenu amba taana Ambillee kan Maadhee dheebuu Bilisummaa Irraa Finfinnee Ka aa hundinuu waliin Kan keessaaf kan alaa ilmaan haadha tokkoo Dantaa dhuunfaaf jennee hin taanu muka qottoo Garaa guuttachuuf maalif uumna rakkoo Bilisoomuun hin oolu guyyaa gaafa tokkoo Gaaf sana gaabbina har a yoo uumne rakkoo. Akkuma naannoon Jalduu biyya dhaloota goota Oromoo kan Koloneel Alamuu Qixxeessaa tahee san Abeebes biyya dhaloota gootichaa biyya Zoogaa Boojiyaa ti. Caaltuu bareeddotaa hedduun arke looko. Ani biyya tana ergan gayee waggota lamaa. 02 05 2018. Ijoollee biyyaa fi qabuun hammatee. Siifan yaasoo kabbabaa 2013 23 HIN AJJEESIN Qarallee qabaadhuu waan akka magaazii Dhaqaa gala nyaadhuu Garaallee jabaadhuu Walaloo. guyyaa gootota oromoo kan bara 2016 ilalachisee ibsa adda. Gootota Oromoo Maatiin Seenaa Hojjetan QEERROO. Dhiigni kiyya mirga ummata Oromootiif Kan dhangala u waan ta eef dhhiiga Walaloo Goota Oromoo Aadam Dheeree Fulbaana 2017 Oromoo Abo ODF hiriira OLF omn walaloo Oromiyaa seenaa TPLF OPDO ADO Finfinnee Baqattoota aadaa afaan misra Saba guddaa tokko tu mootummaa ijaareOyiruu miidhagaa caffee cuqilisaaKuduraa fi fuduraa waa marti lalisaa. See more ideas about books oromo people cd card. Garuu du a isaa amanuu hin dandeenye. Ollaa fi ganda ahliidhaa fi fira. Sophocles 500 406BC Soofookils nama lubummaa amantaa siyaasaafi oguma diraamaas yaaluun kan beekamudha. Hizkel Gabbisaa waliin Adde Dinqinash badanii of barbaaduu jalaa nu ha baraaru oolchu idda jedhanii booda obbolaan lama lammii Ameerikaa kan ta an barbbadanii kan of argatan lammii isaanii isa haaraa hawaasa Oromoo Washington D. Music caalaa bultumee oromo music 2019 biifoleen biifee Page Walaloo Afaan oromoo. org Fillaah Islamic Tube 85 290 views Ru Jaalala onnee pdf 2020 Video walaloo bawuu dha kan Walaloo Jaalala Kan Jaalallee Ver m s de Walaloo Jaalalaa fi 3dfasad. ONN Yaadannoon Guyyaa Gootota 2018 Gutuu Oromiyaa Fi. Quufni bifaaf gayaa. Warra dubbii fi hujiin isaa hardhallee qalbii Oromoo keessaa hin badin keessaa tokko Akkoo Manooyyeeti. Aside Posted on September 25 2013. Admaasuu Biraanuu manneen tiyaatiraa biyyattii keessa jiran gurguddaa kan akka Haagar Fiqir Raas Tiyaatir fi Beeraawwii keessatti hojjateera. Read More 2 thoughts on Walaloo Oromiyaa . goota oromoo. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. . Within the frame work of culture there is a wide range of heritage including music dance art and oral literature. Facebook gives people the power to share and makes the Bilisummaa uummata ofii kabachiisuuf warregamuun darqama qabsoo keessatti goota mudatu waan ta eef saba ofiif wareegamuun gootummadha barsiisaa Dirriibii Nagaasaa wareegama gootummaa baase qabsa aan ni kufa qabsoon itti fufa jechuun dhaamsa ilmaan Oromoo bakka jirtan hundaa sirna gaggeessa gooticha Oromoo kanarratti akka argamtan jechuun In fact what makes this book remarkable is the fact it is based on the author s vivid memories of childhood and lived experiences in Diaspora as activist student both in secondary school and higher education settings as well as her involvement in different capacities with Oromo community organization Chicago . Walaloon kun bara dheeraa dura kan uummata irraa walitti qabame. Ergamaan Phaawloos akkas jechuudhaan isa ibsa 39 Yesus Kiristoos inni Waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenya Tiitoos 2 13 . fisko. Qorraaf dhahoo dha bayyiin mukaa isaa. The u Lagatafostudio community on Reddit. Kanaafis Jaal Buruuyso goota kutataa goota amanamaa tahuu isaatiin akka beekkamuus dubbatee jira jaal Damisseen. Yaadni gurguddoon walaloo kanaa maali Faaydaa fakii dubbii metaphor fi akkaata jechoota itti fayadama walaloo kanaa ibsi. oromoo. Akkasumas hojii kalaqa ammayyaa kan akka walaloowwaan dhimoota aada seena fi hawaas diinagdee Oromoo irratti barraa 39 an isinii qooddi. 1. Harka kee duwwaan argee. Kitaabichi qorannoorratti kan hundae taee haala siyaasaa dinagdee hawaasummaafi aadaa kan Booranaafi gadi fageenyaan gaafa ilaalamu kan guutuu BEEKAN GULUMMAA IRRANAAN beekanguluma gmail. juneydin saddoo and Abbaa duulaa gammadaa are the first to accept Ahbash. HUMNA JAALALAA POWER OF LOVE Asoosama gabaabaa Kutaa 2ffaa Mirgi barreessichaa gadaan eegamaadha. Biyyi abbaa ofii hundarra caalaa. Isatu ka iisa fi fincila Oromoo Gullallee isa bara 1878 kana cabse. Dharra ee dhangaan naan ta uu. Labsa Guyyaa Gootota Oromoo Adda Bilisummaa Oromoo. Aadaa Oromoo keessatti mallattoo ta uudhaan waan ibsu qaba. Dhugaa garaa na nyaatu mee ka een dubadha afaanii naa haa baatu natti mula chuu didee miti kan callise erguman of baree yoom garaan na ciisee dhugaan ukkaamfame sobaan moosifamee maali wal qixxummaan inni afuufame erga sabni kan koo yartuun cunqurfamee qe ee biyya isaarraa humnaan buqqifamee lafti isaa alagaaf fuudhamee kennamee maali walqixxummaan inni afarfame sabboontota Fayyisaa Leellisaa goota Oromoo Dorgommiin Marathon Raawwate ilaalchisee Dorgommiin London Marathon jedhamuun beekamu magaalaa London Keessatti geggeeffame. He has published several literary works that make references to political social and economic issues facing the Oromo in Ethiopia. com BBC News Afaan Oromoo Feb hadhooftuudha. th and starvation last seen 24 years ago are set to return to the Horn of Africa. Reddit gives you the best of the internet in one place. Join Facebook to connect with Amade Kamal Amade Kamal and others you may know. WALALOO Aja 39 ibaa kan Jawar Mohammediif barreeffame bakki odaan jiru oromiyaa keessaa Jawar hayyu ta 39 uu faranjiit odeesaa Jawar oromoodhaa doctara wal 39 aansaa kan waaqni siif kenne hayyummaaf beekkumsaa beekkumsa keef hawwaa warri mataa xaasaa sabni si dharra 39 eea suuraa tantee kiisaa Jawar oromoodha mucaa afaan dammaa siitu nuuf facaasee Caalaa Daggafaa Dahoo Diinaa Diigi Ofirraa New Oromian Music 2021 mp3. they now saling their religion by money as they sale theai Jaalala onne cgg. Published by Ayele Gelan on 2019 09 09. Namootni lameen kun akaakileen isaanii dur Oromiyaa irraa biyya Ameerikaa Economic and development analysis Perspectives on economics society development freedom amp social justice. namni anaan nan barbaadu. Sabtaayitilii Argisiisi. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Akkam nagaa jirtuu ilmaan Oromtichaa Ilmi Baarentumaa fi ilmi Boorantichaa Jaallan qabsoo Sabaa dhamni hangaftichaa Baga nagaa taatan xiqqaa fi guddaan jechaa Anis nagaan qabaa galata rabbiif galchaa Waa dubbachuun fedhaa xinnoo na ofkalchaa Walaloo Goota Jaarsoo Waaqoo. lafa tan irrumaati dhalatee. HAA TA UU NI TA AA. site Keekiyaa badhanee extreme blog keekiyaa badhanee new oromo oromia music 2016 keekiyyaa badhaadhaa shaggooyyee youtube ethiopian music keekiyaa The Grand Renaissance Dam is causing genocide within Ethiopia The Grand Renaissance Dam is causing genocide within Ethiopia . Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha. 2 years ago Unitedoromia . com 251911074437 Najiib Zannuun Gaafa manaa bahu jalqabuma duraa. SANYII DABALAA HIDHATAN MALEE Takkaa goota deessee bakka gahuut hafaa. 2. . Source nag. Beekaa jedhamuuf barumsa keessa darbuu osoo hintaanee barmusi si keessa darbuu qaba. Jaalali qabsoodha Garuu goota qofatu injifata. Lakk bilbilaa 251926939419 2. COM the name commemorating the birthplace of Oromo Hero and Oromo Freedom Fighter General Taddese Birru. 10. Malli Maali Walaloo Zalaalam Abarraa mp3. FAAYIDAA AFOOLA OROMOO. ofiif hurgufameen dhume. Guyyaa Gootota Jatani Ali Tandhu Life amp Legacy of a Borana Statesman is a biographical account of an outstanding and much loved former governor of Borana Administrative Region of southern Ethiopia from his birth to the fateful day of his assassination in Nairobi in 1992. Booranii gugurdaa guutuu surree. In their blessing the elders had wished unity love common understanding and tolerance for the community. by Yju0oMdsQik. Walleewwan jaalatamoo inni mana tiyaatira bulchiinsa magaalaa Finfinneetti weellise keessaa Yaa Turungoo fi Biqiltuu Ganamaa ti. kan Walaloo Jaalala Kan Jaalallee Ver m s de Walaloo Jaalalaa fi 3dfasad. Oromoo Booranaa Kibba Oromiyaa fi kaaba Keeniyaa jiraatu. Manguddoof jaarsooliin eebba eebbifatee. January 13. Namni gadaa tanaa Nuy bineensa hin gahu Hundu wal tuffataa Walif hin abboomu Yoo kuuni goota caalu karittii gabaabduu si waliin adeemee haasawaa jaalalaa si waliin dhandhamee eegaa akka tasaa mana bira geessee chaawoo naan jechuu kee gurri koo dhageessee humni koo na buutee na ee of wallaalee ija jaalalaatiin si duukaa ilaalee yeroon si gaafadhu guyyaa wal agarru ati naan hin jettu harra yookaan boru maqaa adda ta e Goota aadaa lammiif jiraate. it Jaalala onne Walaloo kana keessatti intalli akka heerumaaf hingeenye tokkooffaa harmashee waabeeffachuudhaan ibsatti. April 18 2021 admin. Wellisaa Caalaa Gaaromsaa Wallee Haarawaa Qabatee Dhufaa Jira Coming Soon Dhaloota Seenaan guddatetu Seenaa hojjecha jira Simadha Caalaa Gaaromsaa Sabboonaa Ilma Oromoo Barataa Barnoota isaan Qaxalee ta 39 ee utuu Barnoota Qophaa 39 inaa Preparatory Kutaa 11ffaa M B Geedoo Sadarkaa 2ffaafi Qophaa 39 inaatti baracha utuu jiruu badii tokko malee Oromummaan Yakkamee Guutummaatti Akka hin baranne Nafxanyaan Saba tokko bakka bu uu battulee qaamoleen adda durummaan Saboota Biyya Ofii qabu Cabsee Eenyummaa Garee tokko jalatti kuffise Warra Saba Amaaraa keessaa bahe isaan keessaa hangafnni guddaan aMinilik Minilik Nafxanyaa Saba Amaaraa keesaa bahee Ummata Oromoo harkaa fi harma muree Sabaa fi Sablammoota Itoophiyaa hunda gargaarsa Warra lixaatiin cabsee Itoophiyaa har a jirtu Maal goota seete Jalqaba lafa diriiraa irra teessa. may Allah curse be on ahbash as a whole and especially on enemy of oromo abdullahi adare. Goota dhahatanii Qabsoon itt fufaa hin jedhan taanaanii Kaan maliif komanna kan itt cabanii wareega baasani yoo ofirraa dheessani Mala diiggaa haara qiqindeeffatanii duubatt harkiistuu daandii mijjeessanii Sangaan qalbii hin qabne marga arge malee qilee hin agarree inna bowwaa galee Ragaa Irratti Ragaa Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence The Bible Is the Word of God . Afaan Koo Fure. Mararaa kootiim ati. Download. Bakki dhaloota isaa karaa Finfinneeraa gara magaalaa Walisootti geessu cinaatti kan argamu iddoo Maaruu jedhamutti ture. WALALOO Aja 39 ibaa kan Jawar Mohammediif barreeffame bakki odaan jiru oromiyaa keessaa Jawar hayyu ta 39 uu faranjiit odeesaa Jawar oromoodhaa doctara wal 39 aansaa kan waaqni siif kenne hayyummaaf beekkumsaa beekkumsa keef hawwaa warri mataa xaasaa sabni si dharra 39 eea suuraa tantee kiisaa Jawar oromoodha mucaa afaan dammaa siitu nuuf facaasee Takkaa goota deessee bakka gahuut hafaa. Qe 39 ee wangeelaa. KAM WAYYA Walaloo Afaan Oromoo. 4 Ebsa Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu . Walaloon Gosoota Afoolaa keessaa tokko ta us bifa hedduun kan dhiyaatuudha. Birhanemeskel Abebe Segni PHD Posted on. Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. The Oromo Liberation Front OLF is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. AbdiiBaaleeOromiyaa ABO on June 14 2014 at 11 15 pm said Wayyaanota yaasii Yaa leenca Walaabuu ka i wal jabeessii Bakkayyuu dammaqi wal ilaaluu dhiisii Gantuu saba keetii kararraa fageessii Afaan tokko tahii waraana kee kaasii Jechoota Gootota Hayyoota Oromoo. Ballaadha garaan biyya ABBAA. Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. Walaloo koree Muslimaa haa yaadannuu. Jaarraa Abbaa Gadaa Abdulkariim lbraahim Hamiid qabsoo jajjabduu ummata Oromoof galaa danuu taate erga taasisee umriisaa guutuu Oromoof of kennee booda bara 2006 biyya baqattummaan jiraachaa ture Yamanitti boqote. Akkoo Manooyyee nama bara kuma hedduutii asitti akkanuma waan isiin jettee fi hojjatte jedhan haasahan. RSWO Fuulbana 17 2017 ODUU QOPHII ADDAA FI DHAAMSA RSWO ODUU. Ifargan Gudeta . . Akkamiin na waldhaanattaa. GOOTA OROMOO. Hayyuu keenyaaf rahmata kadhadhaa. December 10 2014 Arsicha. Eekaa inni meeshaa waraanaa qabeenya Oromoo fi leecalloo Oromiyaatiin bitame qawwee taankii fi roopphilaa waraanaa faa qabatullee Oromoon isa hin sodaannee waan qabu shimalaan dura goruuf kutate jechaa dha. Sunday 30 August 2009. Mashaashaan walaloo kana keessatti kaafame eenyu akka tahe kanaa olitti ibsamee jira. Nuti Oromodha kan lolluufis Ummataafi biyya Oromiyaatifi males is in jalatti gabroomnee biyya isiniif kennuuf miti Mayraa Muhammad Zaakir 3. Kanaafuu faayidaalee afoolaa kanneen jedhaman kunneen kanneen afoola maraaf ta kennaa walaloo oduu Finfinnepost mijuu walaloo Shaggooyyee geerarsa mijuuwalaloo Walaloo mi 39 ooftu akka dammaa umarsheAhmad sammuu kee jijjiiri ni jijjiiramtaa. C Cunqursaa alagaa kan bar hedduu baadhe. Durba tokko harmishee hin baane yoo jedhamu xiqqoo ta uushee agarsiisa. Jaalala Dhugaati Moo Sinsinnii Dha Buufadhu Filannaawwan viidiyoo buufachuuf qabdu. Goota daboomsitee afaan luluugamtee miilla tattakaalti akka isa raata 39 ee garaa gubatetti ilkaan kofalchiisti ba 39 aan quuressitee eelaaf nama gooti. Walaloo goota 2020 JAALALA DHUGAA PDF Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira amba taana Ambillee kan Walaloo Jaalala Kan Jaalallee Maaliin si fakkeessuu Attamiin si ibsuu Eenyuun si fakkeessuu Midhaayaan moo hadhaani Dammaan moo aannani Heexoon moo summiini Biftikeehoo maali Diimaamoo gurraacha Adii moo hoomicha Keelloo moo booricha Dhuguma ati maalii Isa si qorateef Tooftaa sitti bareef Ilaalee hubateef Kan dhugaa dheeboteef Qabee si kunuunseef Dhuguma jaalala Eenyutu si caala Doofaa qaroomsita Goota laphee fuuta Walaloo gabaaba asii gadii kanaa hayyuu beeka aalimaa keenya guddaa Sheekh Abubakar Usaman Odaa Shek_Bakrii_Saphaloo tu gaafa lubbuun jiru barreese. The emergence of the OLF was a culmination of a Read More Akkasumas ammoo wantootni ati hawwituu fi feetu wantootni ati jaallattu yookaan barbaaddu hedduun ni jiraatu. Tokkicha koo sin jedhee Si jajaachuun ala Dhugaadha kan bira Walaloo. Goota Walaloo Dr Zalaalem Abarraa Abbaa Caalii Yaa Gaachanaa Dadhabbiikee Bara Sanaa. Dhiiroo intaluma si jaalattee karaa si argattu barbaaddu sodaattee goodaarra marsita bar. Amna jalqabuuf galaa sinqeeffatee. Nu rogeeyyiin Oromoo Muddee 17 fi 18 bara 2016 gumii teenne irratti ciminnaa fi laaffinna Fincila Oromoo Oromo Protests fi gahee rogeyyummaa marsaalee interneetii online activism madaallee kallattii fuuldura isaalle akeeknee kaaneerra. 6 JAALALA HIRYYAA KOO QABBANNEETIN BOOJI AMEE . February 22 2017 . Guyyaa Gootota Oromoo Ilaalchisuun Dhaamsa ABO Irraa. Conqolaate yoo qorritu. Keessaa jirachuuf yoo qabatan carraa. net. miidha warra amharaa sulleen baranoota aguu in qabnulee. Caalaa Daggafaa Maal Taana Odeeffannoo Haaraa Waae Sirba Haarayaa sirba Haradhan Dhufaa Jira mp3. Safuu cabsee qaani goobsee. Paul Rodgers reports. Guyyaa tokko garuu wiirtuu hadhaa keessaa mi 39 aatu burqa mi 39 aa qixxee hin qabne. 2019 09 09. Walaloo Biyyaa ABBAA May 10 2012 Bookuu Badhanee irraa Gammachuu ijjollummaa. Goota goota haqqisuu sabboonaa bobayaa buluu haala rakkisaa tayee keessatti aarsaa garmalee kaffalaa kan jiru akka lafarra jiru beeknee yaadaan gargaaruun Oromummaa cimsa malee hindiiguu hindadhabsiisu hinballeessu. Dirqamuma ta eef ka ee bu e karaa. Kanaan jaajee hin quufnee. October 2 2014 Cairo Egypt On September 10 2014 about ten Oromo refugees were terribly loaded on a Toyota pickup to flee Khartoum a city where the Ethiopian government thugs abduct any body they want at any time. This is your very first post. BBC Afaan Oromoo irratti Oduu Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta an argattu. Kichuu on Jawar Mohammed qophii GRD OMN irratti sabboonummaarraa hoggaa dubbatan prof. Ilaalcha fi xiinxala dhimoota adda addaa irratti ta 39 an isniin Aboune Petros 1892 1936 was an Ethiopian bishop and martyr executed on 29 July 1936 by the Italian occupation forces in Ethiopia for publicly condemning colonialism invasion and massacre. Haa tahu malee midiyaa kam irratuu hin baane. Page Walaloo Afaan oromoo. Sanyii ABO dhaa goota biyyaaf Abbaa Jabaadhu bakkayyuu hamileen kee jabaa Qabsoo ati gootuun diina mataan cabaa Itti fufi qabsoo barri numa darbaa Inni keessaa fi alaa kan kallattii hundaa Booranaa fi Baarentuu ilmaan Abbaa Gadaa Hayyoonni Oromoo warri fuune waadaa Jabaadhaa bakkayyuu dhaloo ni nuun aadaa kennaa walaloo oduu Finfinnepost mijuu walaloo Shaggooyyee geerarsa mijuuwalaloo Walaloo mi 39 ooftu akka dammaa umarsheAhmad sammuu kee jijjiiri ni jijjiiramtaa. Beellii kiniini summii hadhaayaa. Ahbash may say Dr. Saba keenya goota sabboonaa qabannee Wanti hin moone hin jiruu tabbi nuti hin baanee. guyyaa yaadannoo gootota oromo oromianeconomist. We are seeking justice not vengeance Pr Mekuria Bulcha Abridged by Oromocentre 26 March 2012 The purpose of the Oromo struggle is justice. Harqootni gabrummaa ajaawaa. milkaawwii. com changes to ABOTE TIMES. Si dorgmsiisuuf yaadeen Kan sin morkaatu dhabee Qajeelchu situ beekaa Jireenya karaa irraa dabee. Ciminaaf humna dargagummaa. Lugna aangessuuf miriixata Yaa haadhoo Maal naa qabda mee naaf himi. Bringing our r m brothers together Sisay Sarbessa third year student of Information Technology at Addis Ababa University Member of Mecha and Tulama welfare Association Solan Tamiru Tobo Addis Ababa business man April 13 2011 for 2nd time arrested on Aug 23 2011 prisoned at Maikalwi detention centre. 3 350 likes 3 talking about this. Walitti dhufeenya jaalalaa jalqabuuf walitti dhufeenyi kunii fi kaayyoon isaa maal akka ta e umuriin kee akka ga ee fi maaliif ariifachuu akka hin qabne bari Dur goota bekkamaa hordaan galuun ture. Goota Omar Abraahim qomootuu iddoo buusa Dhiigni Nadhii Gammadaa hin haftu gumaansa Mukti Oromiyaa maqqoon mee nuuf ibsaa Carraa mirga uumaaf hawwinee gargaarsa Birmanaa akka dhabne yoo jedhu nu dhiisaa Irraanfaatan se 39 u waan godhan kaleessaa Obbo Aargaw Dinqaa akka nyaatan foonsaa Obbo Daraaraa Kafanii haayyuu qalan nu keessaa Har a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. C. Reuters. Umuriin isaa barumsaaf akka ga een maatiin isaa waldaa amantii Nadhiin goota sammuu qaroo kan yoo dubbatu haasawa isaa jechoota akka rasaasaatti onnee nama kutu kan sagalee onnattummaa fi kutannoon dubbatu saniin hedduu beekama. Kunis barreeffama kana kutaa isa xumuraa irratti isiniif dhiyaata. 12 Ebsa Kebene Seenaan Oromoo duruu afaaniin waan dubbataniif hujiin nama jajjabaa fi qaroo akkanaa guddoollee hin mullatuu fa. Geda Post Addis Ababa Ethiopia. Aadaa Fi Turizimii Bul Mag H Mayaa reached 250 likes Thanks for being a part of the Aadaa Fi Turizimii Bul Mag H Mayaa community Share this Page with friends to help more people learn about it. Goota Firaan Galaafatame Simarsan November 22 2016 November 22 2016 Oromoo fi Oromiyaa 3 Comments Otumaan taa ee yaadaan waa ee keenya kana ol baasee gadi buusee daawwadhuu yeroo hunda namni ija koo fuunduraa hin banne natti dhufe . Qabsaa onni kufan imaanaa nuuf kennan Dhiigaan kukkulanii faajjii nu dhaalchisan Qabaannee qabsaa aa hawwii ummata keenyaa Harka wal qabannee hunda galmaan geenyaa Harka wal qabannee ijaarra biyya keenyaa. The Oromoo Booranaa Kibba Oromiyaa fi kaaba Walaloo Yaadannoo Guyyaa Gootota Oromoo GOOTA OROMOO. Jaalalli haadhaa fagaatan kan hin fagaatne jaalala bara baraati. Mee amma walaloo uummata Oromoo kan dhiichisaan dachee sochoosu isa Abeebe faarsu keessaan tokko qofaa gurra isin buusee akka kutaan kun isinitti hin dheeranneef asuma irratti dhaaba. Gootota Oromoo Fi Ebla 15 Ilaalchisee Ibsa ABO QEERROO. Peejii Faaruu haaraa jedhuu kana like godhaa walaloo gaggaarii irraa argaattu. Waaqootiin jalqabe kun maqaa Lola Baalee ykn. ofiirraa jaalala saalqunnamtiin qabamuu ilmoo ofii ajjeesuufi wkfdha. Beekan Guluma Erena is an Oromo writer and scholar. Kun lubbuu ufbaasuuf diin gadnaqee dheysaa. March 2014 1 October 2013 1 September Goota Oromtichaa seenaan hin daganne dacheen Harargee biqikhitee Oromootaf galaa laatte. Women and children gather at a food distribution centre in Ethiopia 39 s Oromiya region. Jijjiiramni inni fides Oromoo qofaaf utuu hinta iin bittaa warra abbaa lafaa jala turan hundaaf akka ta e seenaan ni dhugoomsa. Seensa. Posts about Walaloo written by siifsiin_ Utuu naaf hindhagayin Firrikoo gamaanaa fi gamaa Bakka rakkoo kiyyaatti Situ dursee argama Aantiidhaafi obbolaa koo Dursitee natti siqxa Caba koo naaf dhidhiibdee Dhiiga koo narraa dhiqxa Kaasuu keetti na fuutee Qabdee lafaa na kaasta Dugda keetti na baattee Bowwaa keessaa na baafta Gaafa guyyaaa gammaachuu Wajjiniin nyaannee kolfaa Gaafa guyyaa Naa ol Abba Firrisaatin Siwaliin gubadhee Siwaliin dhiitamee Waliin fiigne Waliin cabnee Nattii rarraatte Aniis sittii rarra ee Nattii maxxanttee Aniis sittii maxxanee Hin ulfaatta jettee nan ceephine Ba aan koo sittii tolee Siwaliin mixii biyyee nyaachisee Udaan sareefi kan nama waliin ejjanne Laga 9 waliin dabarree Iddo cubbuu fi tola hunda waliin imallee Qoree fi gufuu hunda Seenaa Jaalalaa Oroliyaanaa Daani eeliitiin. Sodaattonni marti Garuu osuu dhama anii injifatamu. Caalaa Daggafaa Koonsertii Goota Hiiki New Ethiopian Oromo Music 2021 Official Video Music mp3. Sana booda harka kee tokkoon koomee kee tokko harka kee tokkoon immoo koomee kee isa tokko qabattee miilla kee lamaan isaayyuu ol kaastee qilleensa irra tursita. 4 Utubaa Jaalalaa kebene Gobena . Harmiishee ba ee qomarraa yoo mul atu garuu geessuu ta ushee mul isa. AbdoAbshiruOfficial Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570 1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta u. Ilaa fi ilaameetiin namni wal kabajeeKan ballesse adabee isa tolche jajeeHunduu dhaggeeffate haasaa abbaa GadaaSeera waliin mura ta ee jala odaa. B Biyya dhabee ture seenaarraa argadhe. Hojjedhees biddeen naan ba uu. Goota gaggabaa kan jedha mu Hasanuu Waday Abbaa Kuraaraa jedhameetoo maqaa farda isaatiin beekama. Ana haadhoo laguu nqabne Du aaf midhaa kee osoon arguu. 30 04 2018. Esplora tutte le pubblicazioni di dr Babille Oromo who are one of the easternmost subgroup living east of the Erer River in the Oromia Region and south of the other easternmost subgroup Oromoo Jaarsoo godina Harargee Bahaa gara bahaatti Oromoo Arsii godinaalee Arsii Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Akkuma nama kamiiyyuu fedhii qabda. Kan nyaatamu marqaa kan dhugamu bookaMartuu ofitti boona badda daree fi dakaa. saganticha irratti argamaniin wal barsiisaniiru. Hin sodaatiin. Share. Join Facebook to connect with Tuluu Shatoo and others you may know. Goota Walaloo Dr Zalaalem Abarraa Abbaa caalii yaa gaachanaa dadhabbiikee bara sanaa mp3. Book Tag Archives walaloo Aside Ani si teejjabee. Amma ija sorsee argee hidhii ishee buna bilchaate fakkaatu sana xuuxiif asiiifi achiitti mucuucaadhee kufaa fiigicha koo ittuman fufe. He grew up in a peasant family. Bareedinni sammuudhaa umrii wajjiin dabalaa yoo deemu kan bifaa immoo hirachaa deema Jon F keneediin Horii kee waan barbaadetti jijjiiruu dandeessa biyya kee garuu hin dandeessu. Utubaa Jaalalaa kebene Gobena fi Ebsa Negasa Ebsa Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul isa jalqabaa hanga dhumati ebsa2014 gmail. quot Now look here Bailey quot she said quot see here read this quot and she stood with one hand on her thin hip and the other rattling the newspaper at his bald head. Kan baatee nama hin buufnee. hawaasa oromo Goota goota haqqisuu sabboonaa bobayaa buluu haala rakkisaa tayee keessatti aarsaa garmalee kaffalaa kan jiru akka lafarra jiru beeknee yaadaan gargaaruun Oromummaa cimsa malee hindiiguu hindadhabsiisu hinballeessu. Yeroo rakkoo hundi sodaatee hasaasaa. Boojite onnee too siitu galateen hordaan m. Walaloo fi Yadaloo Mahaammad Ahmad Qophee Dec 26 2018 Explore Oromticha Oromo 39 s board quot Books of Oromo quot followed by 1903 people on Pinterest. Somaya Hamed . 04 05 2018. Eegaan Si Baree. Abune Petros was born in Fitche north of Addis Ababa under the name Magarsa Badhasa. Seenaan bara baraan si yaadata. Walaloo QUBEE . Caalaa Bultume GUMAA LAMMIIKOO New Oromic Sirbaa Afaan Oromoo 2021 By Caalaa Bultume. 2016 Ilalachisee Ibsa Adda. In the area of oral literature oromo language is immensly rich in Proverbs Makmaaksa . Walaloo afaan oromoo. Lakk bilbilaa 251926939419. Diraamaan isaas walaloo baay ee kan ofkeessaa hinqabneefi waliin dubbiin kan walqabatedha. Click the Edit link to modify or delete it or start a new post. Miidiyaan tokkollee waa ee isaa dubbachaa hin jiru. Akaataa qoddattuu goobantuu main character itti dhiyaatteef tajaajila ishee ibsi. Gaafa manaa bahu jalqabuma duraa. walaloo goota